Skip to main content

Integritetspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. I det följande kommer vi att informera dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter. 

1. Dataåtkomst och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. Varje gång en webbplats öppnas sparar webbservern endast automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden data överförd, din webbläsare inklusive versionsnummer och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet.

Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. I enlighet med artikel 6, paragraf 1, s. 1 lit. f GDPR, tjänar detta till att skydda våra övervägande legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande. All åtkomstinformation raderas senast sju dagar efter ditt besök på webbplatsen.

Tredjeparts värdtjänster

Som en del av behandlingen för våra räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör oss tjänsterna för att vara värd för och visa webbplatsen. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande. All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls i onlinebutiken enligt beskrivningen nedan behandlas på dess servrar. Bearbetning på andra servrar sker endast inom det ramverk som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Datainsamling och användning för kontraktsbehandling och när du öppnar ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt tillhandahåller dem till oss som en del av din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. genom att använda kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana, för i dessa fall behöver vi uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt eller öppna kundkontot och du kan inte slutföra beställningen och / eller öppna kontot eller skicka kontakten utan att specificera dem. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. b GDPR för att behandla kontrakt och för att behandla dina förfrågningar. Efter att kontraktet har behandlats fullständigt eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter att skatte- och kommersiella lagringsperioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så reserverar vi rätt att använda data utöver detta är tillåten enligt lag och om vilken vi kommer att informera dig i denna deklaration. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller använda en funktion som tillhandahålls i kundkontot.

3. Dataöverföring

För att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi betalningsuppgifterna som samlas in för detta ändamål till det kreditinstitut som beställts med betalningen och, i förekommande fall, till den betaltjänstleverantör som beställts av oss eller till den valda betaltjänsten. . I vissa fall samlar också de valda betaltjänstleverantörerna dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I detta fall måste du logga in på betaltjänstleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive betaltjänstleverantör.

När det gäller fakturor vars betalningsperiod har överskridits vidarebefordrar vi dina personuppgifter som vi samlat in, liksom dina kontraktsuppgifter till vårt inkassobyrå för att skydda våra intressen i enlighet med artikel 6 paragraf 1 GDPR.

4. Postreklam och din rätt till invändningar

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar inom ramen för en uppvägning av intressen, för att adressera våra kunder med reklam i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.

Annonsutskicket tillhandahålls som en del av behandlingen för våra räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina data för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan.

5. Cookies och webbanalys

För att göra besök på vår webbplats attraktiv och möjliggöra användning av vissa funktioner, visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din enhet. En del av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs när du stänger din webbläsare (så kallade sessioncookies). Andra kakor finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (ihållande cookies). Du kan se lagringens varaktighet i översikten i cookie-inställningarna i din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av kakor och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännande av kakor i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/HT201265
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Som en del av tillämpningen av Google Analytics (se nedan) använder denna webbplats även den så kallade DoubleClick-kakan, vilket gör att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen för optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR. Informationen som automatiskt genereras av kakan om ditt besök på denna webbplats överförs till och lagras av Google på servrar i USA. IP-adressen förkortas genom att IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen skickas endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra webbplatsrelaterade tjänster. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i optimal marknadsföring av vår webbplats i samband med en intresseviktning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Efter syftet och slutet av användningen av Google DoubleClick av oss kommer de uppgifter som samlas in i detta sammanhang att raderas. Google DoubleClick är ett erbjudande från Google LLC. (www.google.de). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan inaktivera DoubleClick-kakan via den här länken. Dessutom kan du ta reda på mer om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance och göra inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (www.google.de), för webbplatsanalys. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR. Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Den automatiskt samlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den sänds inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås i allmänhet inte samman med annan Google-data. Efter syftet och slutet av användningen av Google Analytics av ​​oss kommer de uppgifter som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield. Du kan förhindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarinsticksprogrammet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken igen.

6. Deltagande i tävlingar

När du deltar i en av våra tävlingar sparar vi ditt namn, e-postadress, adress och, om tillämpligt, din ålder för att hålla tävlingen och skicka priserna. Om du inte frivilligt har samtyckt till att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål kommer dina uppgifter att raderas efter att tävlingen har avslutats, men senast 6 månader efter att tävlingen har avslutats. Om du frivilligt samtycker till att det används för marknadsföringsändamål kommer vi att lagra dina uppgifter på obestämd tid för att skicka reklam via e-post eller post. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av dina data för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att när som helst ta emot information om de lagrade uppgifterna utan kostnad, att korrigera eller ta bort den.

7. Sökfunktion

När du använder sökfunktionen på vår webbplats sparas söktermerna, sökinställningarna, tidpunkten för sökningen, din anonymiserade IP-adress (förkortad med de två sista områdena, t.ex. 192.168.0.0) och antalet sökresultat som hittats. Detta används för den interna utvärderingen av söktermerna och sökhistoriken för att ytterligare förbättra vår webbplats.

8. Innehåll från tredje part

Vissa av våra sidor innehåller komponenter som tillhandahålls av tredje part. Dessa leverantörer sparar data, till exempel IP-adresser, på sina servrar, och cookies från dessa leverantörer kan också ställas in på dig. Om du inte går med på det kan du när som helst förhindra eller inte tillåta inbäddning av innehållet från dessa leverantörer här. Ta bara bort bocken framför respektive leverantör eller sätt inte en bock. Ditt val sparas på din dator med hjälp av en cookie och du kan ångra det när som helst. Javascript måste vara aktiverat i din webbläsare för att fungera.

9. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där
 • I enlighet med artikel 16 GDPR har du rätt att omedelbart begära korrigering av felaktiga personuppgifter eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss
 • I enlighet med artikel 17 GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas av oss, såvida inte ytterligare behandling
  - att utöva rätten till yttrandefrihet och information
  - att uppfylla en rättslig skyldighet
  - av skäl av allmänt intresse eller
  - är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk
 • enligt artikel 18 GDPR rätten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
  - du bestrider noggrannheten i uppgifterna
  - behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera den
  - vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
  - Du har gjort invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR
 • I enlighet med artikel 20 GDPR har du rätt att få dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person
 • Enligt artikel 77 GDPR rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bosättnings- eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering eller radering av uppgifter samt återkallande av samtycke som givits eller invändningar mot en specifik användning av data, vänligen kontakta vårt företags dataskyddsombud:

Vinergy GmbH
Datenschutzbeauftragter
Bahnhofstraße 19
D-78224 Singen (Hohentwiel)
+49 (0)7731/911540
datenschutz(at)vinergy(dot)de

Förutom den interna dataskyddskontrollen från företagets dataskyddsombud, innehåller Federal Data Protection Act kontrollorgan som hjälper dig att genomdriva dina rättigheter. Tillsynsmyndigheten i delstaten Baden-Württemberg ansvarar för oss:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Fax: 0711/61 55 41 – 15
e-post: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de 
Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

I enlighet med avsnitt 4g (2) i Federal Data Protection Act måste den offentliga register över förfaranden göras tillgänglig för alla på begäran på ett lämpligt sätt. Om du vill se vår offentliga katalog över procedurer, vänligen kontakta dataskyddsombudet.

Rätt att invända

I den mån vi behandlar personuppgifter som förklarats ovan för att skydda våra legitima intressen, som är dominerande i samband med en intresseviktning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen utförs i direkt marknadsföringssyfte kan du utöva denna rättighet när som helst som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt till invändningar om det finns skäl som härrör från din specifika situation.

Efter att ha utövat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen kräver påståendet, utövandet eller försvaret av Serverar juridiska anspråk.

Detta gäller inte om bearbetningen utförs för direkt marknadsföringsändamål. Då behandlar vi inte längre dina personuppgifter för detta ändamål.