Skip to main content

Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

1 Tillgång till data och värdskap

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du besöker en webbplats sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförda data, din webbläsare inklusive versionsnummer och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstuppgifter utvärderas uteslutande för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. I enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Värdtjänster hos en tredjepartsleverantör

Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör oss tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, vilka vägs upp av en intresseavvägning. Alla uppgifter som samlas in i samband med användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken enligt beskrivningen nedan behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör finns i ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. insamling och användning av uppgifter för avtalsbehandling och vid öppnande av ett kundkonto.

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss i samband med din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla avtalet, eller för att behandla din kontakt eller öppna ett kundkonto, och du kan inte slutföra beställningen och/eller öppna ett konto eller skicka kontakten om du inte tillhandahåller dem. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnar i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b DSGVO för att behandla avtalet och dina förfrågningar. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av de lagringstider som gäller enligt skatte- och handelslagstiftningen, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. dataöverföring

För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b DSGVO lämnar vi dina uppgifter till det rederi som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen, vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att utföra betalningen och, i förekommande fall, till betaltjänstleverantörer som vi har fått i uppdrag att utföra eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de utvalda betaltjänstleverantörerna också själva in dessa uppgifter om du skapar ett konto hos dem. I detta fall måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive betaltjänstleverantör.

När det gäller fakturor för vilka betalningsfristen har överskridits kommer vi att överlämna de personuppgifter som vi har samlat in, liksom dina avtalsuppgifter, till vårt inkassobolag för att skydda våra intressen i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

4. postreklam och din rätt att göra invändningar

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamsyften, t.ex. för att skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO.

Reklamutskick tillhandahålls som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör som vi lämnar dina uppgifter till för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan.

5. Deltagande i tävlingar.

När du deltar i en av våra tävlingar lagrar vi ditt namn, din e-postadress, din adress och, i förekommande fall, din ålder i syfte att genomföra tävlingen och skicka priserna. Om du inte frivilligt har samtyckt till att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål kommer dina uppgifter att raderas efter tävlingens slut, dock senast sex månader efter tävlingens slut. Om du frivilligt har samtyckt till att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål kommer vi att lagra dina uppgifter på obestämd tid för att kunna skicka reklam till dig via e-post eller post. Du har rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att när som helst få kostnadsfri information om de lagrade uppgifterna, att korrigera dem eller att få dem raderade.

6 Sökfunktion

När du använder sökfunktionen på vår webbplats lagras de sökord som du anger, sökinställningarna, tiden för sökningen, din anonymiserade IP-adress (förkortad med de två sista intervallerna, t.ex. 192.168.0.0) och antalet sökresultat som hittats. Detta används för intern utvärdering av söktermerna och sökhistoriken för att ytterligare förbättra vår webbplats.

7. innehåll från tredje part

Vissa av våra sidor innehåller komponenter som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer lagrar data, t.ex. IP-adresser, på sina servrar, och cookies från dessa leverantörer kan också placeras på din dator. Om du inte samtycker till detta kan du när som helst vägra att tillåta att innehåll från dessa leverantörer bäddas in. Detta innehåll, t.ex. videor, laddas endast när du klickar på motsvarande information om dataskydd på videorna.

8. kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

  • I enlighet med artikel 15 i DSGVO har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där.
  • Enligt artikel 16 i DSGVO har du rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga eller komplettering av dina personuppgifter som vi har lagrat.
  • I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter som vi har lagrat ska raderas, såvida inte fortsatt behandling är nödvändig - för att utöva rätten till yttrandefrihet och information - för att uppfylla en rättslig förpliktelse - av hänsyn till allmänintresset, eller - för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • i enlighet med artikel 18 i DSGVO, rätten att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, i den mån - du bestrider uppgifternas riktighet - behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas - vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller - du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO.
  • i enlighet med artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig
  • i enlighet med artikel 77 i DSGVO, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, rättelse, blockering eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta företagets dataskyddsombud:

Vinergy GmbH Dataskyddsombud Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

Utöver den interna dataskyddskontrollen som utförs av företagets dataskyddsombud finns det i den federala dataskyddslagen kontrollorgan som hjälper dig att hävda dina rättigheter. Tillsynsmyndigheten i delstaten Baden-Württemberg är ansvarig för oss:

Statens kommissionär för dataskydd och informationsfrihet i Baden-Württemberg Box 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-post: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Enligt § 4g, punkt 2 i den federala dataskyddslagen ska den offentliga procedurförteckningen på lämpligt sätt göras tillgänglig för alla som begär det. Om du vill ta del av det offentliga registret över förfaranden kan du kontakta dataskyddsombudet.

Rätt till invändningar

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen som är viktigare i samband med en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.

etracker

Leverantören av denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH från Hamburg, Tyskland(www.etracker.com) för att analysera användningsdata. Som standard använder vi inte cookies för webbanalys. I den mån vi använder analys- och optimeringscookies inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om så är fallet och du samtycker, kommer cookies att användas för att möjliggöra en statistisk täckningsanalys av denna webbplats, en mätning av framgången för våra marknadsföringsåtgärder online samt testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens slutenhet. etracker-cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare.

De data som genereras av etracker behandlas och lagras av etracker på uppdrag av leverantören av denna webbplats uteslutande i Tyskland och omfattas därför av de strikta tyska och europeiska dataskyddslagarna och standarderna. etracker har granskats oberoende, certifierats och tilldelats ePrivacyseal dat askyddssigill i detta avseende.

Databehandlingen sker på grundval av de rättsliga bestämmelserna i artikel 6.1 lit. f (berättigat intresse) i den tyska dataskyddsförordningen (DSGVO). Vårt intresse enligt DSGVO (berättigat intresse) är optimeringen av vårt online-erbjudande och vår webbnärvaro. Eftersom våra besökares integritet är viktig för oss, anonymiseras eller pseudonymiseras data som kan möjliggöra en hänvisning till en enskild person, såsom IP-adress, inloggning eller enhetsidentifierare, så snart som möjligt. Vi använder inte uppgifterna på något annat sätt, kombinerar dem med andra uppgifter eller vidarebefordrar dem till tredje part.

Du kan när som helst invända mot ovan nämnda databehandling genom att klicka på skjutreglaget. Invändningen har inga negativa konsekvenser. Om ingen slider visas är datainsamlingen redan förhindrad av andra blockeringsåtgärder.

Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här.